Aktualnie znajdujesz się na:

Usługi wydawnicze

Zapewniamy pełną obsługę wydawniczą i wsparcie dla wydawców i autorów. 

Wykonujemy korekty stylistyczne i ortograficzne tekstów, opracowujemy projekty graficzne publikacji, wykonujemy skład i łamanie, drukujemy, nadajemy numer ISBN.

Możemy też opracować merytorycznie publikację na zadany temat lub zebrać w całość materiały zebrane przez autora lub wydawcę – zredagować tekst, zeskanować i obrobić materiał graficzny, opracować indeksy, itp.